Home
      Wat geloven wij
      Wat is een kerkdienst
      Samen zijn
      Geschiedenis
      Foto's
      Preekrooster
      Prekenarchief
      Verenigingen
      Bijbelcursussen
      Kalender
      Contact
Wat geloven wij

Wij geloven in een God die onze Schepper en Vader is, in Jezus Christus, God's Zoon, die door zijn lijden, sterven en opstanding onze schuld bij God verzoend heeft en in de Heilige Geest van God die ons door het geloof aan de Vader en zijn Zoon verbindt en tot nieuwe mensen maakt.

Wij kennen God uit zijn schepping overal rondom ons, en vooral uit zijn Woord, de Bijbel.Nu zijn er veel kerken en groepen die zich op de bijbel beroepen, maar soms met sterk uiteenlopende uitkomsten. De Gereformeerde Kerken hebben daarom al vanaf 1618 in drie belijdenisgeschriften (= samenvattingen van de de bijbel) vastgelegd wat voor ons de hoofdboodschap van het Evangelie is: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De ambtsdragers in onze kerken hebben zich met het plaatsen van een handtekening aan deze belijdenisgeschiften verbonden