Home
      Wat geloven wij
      Wat is een kerkdienst
      Samen zijn
      Geschiedenis
      Foto's
      Preekrooster
      Prekenarchief
      Verenigingen
      Bijbelcursussen
      Kalender
      Contact

BijbelcursussenWij gebruiken een paar bijbelcursussen die u helpen willen meer zich te krijgen op de blijde boodschap van de bijbel en het leven van een
christen.

De Alpha cursus is bijzonder geschikt als u de 'basics' over het geloof wilt doordenken. Deze cursus wordt gegeven door enkele coordinatoren op Schouwen Duiveland. Klik hier voor een uitleg over de Alpha cursus

De schriftelijke cursus, aangeboden door de Bijbelstichting, biedt u een uitgebreid leerproces met veel antwoorden op vragen rond God, bijbel en kerk. Klik hier voor een uitleg over de schriftelijke cursus

Hoe betrouwbaar is de Bijbel?
Op donderdagavond 23 september j.l. is ds. F.J. Bijzet, een cursus gestart over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Vragen als: staan er fouten in de Bijbel?; tegenstrijdigheden?; hoe beoordeel ik of een vertaling een goede vertaling is?; hoe moet ik het verhaal van de schepping in Genesis 1 lezen? wie overtuigt mij dat de Bijbel het woord van God is? e.d. komen aan de orde.
Het is de bedoeling daar dit najaar vier avonden aan te wijden, 23 sept, 21 okt, 4 nove en 9 dec. De avonden worden gegeven in ons kerkgebouw aan de Haven Noordzijde 10 in Brouwershaven. Iedere belangstellende, ook van buiten onze gemeente, is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.